Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

MÃ GIẢM GIÁ TÊN MIỀN

THƯƠNG HIỆU CÓ LỚN MẠNH, THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI LÀ DO CÁCH BẠN LÀM...

thuong-hieu-co-lon-manh-thanh-cong-hay-that-bai-la-do-cach-ban-lam
Bạn chưa thành công, hay nói cách khác là bạn chưa giàu không phải là bạn không làm được, mà do bạn làm chưa đúng cách mà thôi...

Hầu hết những người có sự nỗ lực rất cao, có niềm đam mê và làm việc cật lực nhưng họ vẫn chưa thành công, hay họ đều chưa giàu, chính là do họ thực hiện mọi việc vẫn chưa đúng cách.

1 tên miền/thương hiệu muốn phát triển cần phải hội tụ những yếu tố sau:

Thứ 1. Có thể tìm thấy tên miền/thương hiệu bạn = mọi cách. ( càng dễ dàng và càng đơn giản càng tốt, không nên quá cầu kỳ )

Thứ 2: Nội dung thông tin cung cấp cho họ phải hữu ích đọc và xem được dễ dàng, nội dung phải chính xác.

Thứ 3: Cập nhật tin tức hữu ích cho họ thường xuyên

Cuối cùng: Tùy vào lĩnh vực mà bạn đang cung cấp mà chăm sóc và gợi nhớ họ biết đến tên miền/thương hiệu của bạn thường xuyên.

THƯƠNG HIỆU CÓ LỚN MẠNH, THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI LÀ DO CÁCH MÀ BẠN ĐANG LÀM...

"Hãy thay đổi đi"

#Khiconcothe